e-mail: per@perant.se


Den första boken om DIGITAL RADIO
Finns numera endast för nedladdning. Ladda ner här.
17 lektioner i telekommunikation
Finns numera endast för nedladdning. Ladda ner här.
GSM-boken
Finns numera endast för nedladdning. Ladda ner här.
My way of understanding electromagnetism
Download here.

 

Copyright © 2018-03-01 Per Wallander. All rights reserved.